Mentor Graphics của Siemens hợp tác với Boeing

Mentor Graphics của Siemens hợp tác với Boeing

Siemens tự hào tuyên bố rằng Boeing đã tham gia vào thỏa thuận mở rộng việc sử dụng các phần mềm của Mentor Graphics (thuộc Siemens) như một phần của sáng kiến hệ thống doanh nghiệp thế kỷ thứ hai (2CES) để biến đổi ngành công nghiệp hàng không vũ trụ đáp ứng trước những thách thức của thế kỷ hai mươi mốt. Là công ty hàng không vũ trụ lớn nhất thế giới, Boeing sẵn sàng dẫn dắt ngành công nghiệp vũ trụ trong thế kỷ tới với Siemens với tư cách là đối tác, cung cấp một bộ công nghệ để phục vụ thế hệ các thiết kế và sản xuất tiếp theo thông qua công nghệ tự động hóa và số hóa.

Tập trung vào các công nghệ của Mentor Graphics, Boeing sẽ chuẩn hóa một nền tảng chung cho toàn thể hãng trong thiết kế và đánh giá chất bán dẫn, thiết kế và sản xuất bảng mạch điện tử, thiết kế và sản xuất các hệ thống điện (bao gồm cả bó cụm dây) và phân tích nhiệt và phân tích động học chất lỏng trong thiết kế cơ khí.

Quyết định này tiếp theo sự phân tích toàn diện về các giải pháp khả dụng bao gồm các khả năng hiện tại và tương lai, sự linh hoạt về công nghệ để đáp ứng các yêu cầu thay đổi trong các ứng dụng của thế giới thực và giá trị tổng thể đối với Boeing. Thỏa thuận dài hạn về việc cung cấp công nghệ công nghiệp hàng đầu của Siemens trong các lĩnh vực thiết kế hệ thống điện, thiết kế sản phẩm điện tử và phân tích cơ khí chính là nền tảng để Boeing luôn cung cấp các giải pháp toàn diện và sáng tạo đến cho khách hàng của mình.

Giám đốc Kỹ thuật của tập đoàn Boeing Defense and Space – John Harnagel cho biết, sự hợp tác của chúng tôi với Siemens-Mentor sẽ kết hợp các công cụ thiết kế điện – điện tử tốt nhất trên thế giới với kinh nghiệm và kiến thức rộng lớn của Boeing.