Category: Sản phẩm

Thiết kế PCB trong Solid Edge

Solid Edge là danh mục đầu tư giá cả phải chăng, dễ triển khai, bảo trì và sử dụng các công cụ phần mềm giúp thúc đẩy tất cả các khía cạnh của quy trình phát triển sản phẩm – thiết kế cơ khí và điện, mô phỏng, sản xuất, tài liệu kỹ thuật, quản […]

SOLID EDGE PCB DESIGN LÀ GÌ?

SOLID EDGE PCB DESIGN 1. Giới thiệu chung Solid Edge PCB Design là một module của Siemens cung cấp công cụ thiết kế PCB 2D/3D tích hợp. Bao gồm: Thiết kế sơ đồ nguyên lý, Thiết kế PCB, Phác thảo định tuyến, Phối hợp thiết kế cơ khí và điện tử. Solid Edge PCB Design […]