Category: MENTOR GRAPHICS

LAYOUT

LAYOUTSử dụng công nghệ dẫn đầu trong lĩnh vực thiết kế mạch để tạo ra các thiết kế phức tạp nhất Công cụ thiết kế mạch PADS® Professional kết hợp tính dễ sử dụng với chức năng tự động cao để cung cấp cho các kỹ sư quyền kiểm soát đặc biệt đối với việc […]

QUẢN LÝ DỮ LIỆU

QUẢN LÝ DỮ LIỆU Xây dựng và quản lý các linh kiện và tự động hóa quản lý lưu trữ Quản lý thư viện tích hợp có sẵn trong suốt quá trình thiết kế để tạo và quản lý linh kiện cũng như tạo và quản lý tài liệu lưu trữ. + Tạo và chỉnh […]

QUẢN LÝ CÁC HẠN CHẾ

QUẢN LÝ CÁC HẠN CHẾ Quản lý các hạn chế tích hợp sẵn giúp hỗ trợ tốc độ thiết kế PADS® Professional giúp người thiết kế làm việc được với các thiết kế PCB ngày càng mật độ dày đặc, phức tạp bị ràng buộc chặt chẽ với các quy tắc thiết kế. Tài liệu […]