Có gì mới trong Xpedition® – phiên bản VX.2.6 – P3

3. FPGA / PCB là gì?

a. Cải thiện cách bố trí linh kiện

Trình hỗ trợ bố trí linh kiện tối ưu hóa vào/ra của FPGA sẽ khóa và xác định trực quan các thành phần đã bị khóa trong bố cục mach in.
Tính năng làm rõ Netline cũng được cải thiện cho một số trường hợp, ví dụ như các cặp vi sai.

b. Tính năng Symbol wizard là gì?

Tính năng Symbol wizard tự động tạo các biểu tượng để tận dụng một thư viện lớn các linh kiện FPGA có sẵn và các tiêu chuẩn tài liệu của công ty. Quá trình này giúp giảm đáng kể thời gian để tạo ra các mục chính xác.