Có gì mới trong Xpedition® – phiên bản VX.2.6 – P4

4. Quản lý dữ liệu:

a. Phân phối thư viện

Quản lý nội dung thư viện cho các nhóm thiết kế phân phối hiện nay đã tích hợp sẵn trong tự động hóa phục vụ xuất khẩu và nhập khẩu. Hàng đợi của nhập và xuất cung cấp các điều khiển quy trình để tự động nhập nội dung mới và kiểm soát xuất cho dữ liệu thiết kế, mô hình, linh kiện và thư viện. Ngoài ra, trình quản lý còn cho phép xuất thư viện theo lịch định sẵn để giảm thời gian sử dụng mà không ảnh hưởng tới người dùng.

b. Công cụ tìm kiếm và lọc dữ liệu

Xpedition là phần mềm tối tân có thể giúp người dùng dễ dàng tìm thấy dữ liệu thiết kế, linh kiện, thư viện và dữ liệu chuỗi cung cấp.
Với cổng web EDM, người dùng có thể nhanh chóng tìm kiếm bất cứ điều gì bằng cách sử dụng thanh tìm kiếm hoặc chọn một danh mục và sử dụng cách lọc dữ liệu để đơn giản hóa việc định vị nội dung.
Bộ lọc được xác định trước cũng có thể được tạo ra để giảm thời gian để tìm các mục thông thường và cũng có thể được tùy chỉnh bởi nhóm hoặc vai trò người dùng để người dùng không bị choáng ngợp với các tùy chọn mà không phải là thích hợp cho công việc của họ.