Có gì mới trong Xpedition® – phiên bản VX.2.6 – P5

5. Sơ đồ mạch in:

a. Cải thiện sự tương tác với các phần mềm thiết kế cơ khí MCAD

Giao diện tương tác với các phần mềm MCAD được bố trí hợp lý bao gồm đổi màu với các thay đổi đã được áp dụng và chờ được thay đổi và thông báo tự động về các yêu cầu cần điều chỉnh. Các mô hình linh kiện có thể thay đổi từng bước và các thông tin bổ sung.
Quá trình tối ưu hóa này đảm bảo sự phù hợp tối ưu và đơn giản hóa việc tạo mô hình và phân tích cơ khí.

b. Các đường mạch trên bo mạch con:

Bo mạch con cũng có thể được nhập vào ở dạng mạch in 3D, cho phép kiểm tra nhanh sơ đồ chân của các giắc kết nối.