Có gì mới trong Xpedition® – phiên bản VX.2.6

Có gì mới trong Xpedition® – phiên bản VX.2.6

Các bản phát hành mới nhất của Xpedition đáp ứng được yêu cầu thiết kế các hệ thống điện tử tiên tiến với sự phức tạp ngày càng tăng thông qua hai điểm nhấn:
+ Tnh dễ sử dụng
+ Cơ chế thiết kế nhóm.

a. Tài liệu điều khiển giao diện:

Một tài liệu kiểm soát giao diện (ICD) có thể được tạo hoặc nhập. Một là một định nghĩa có cấu trúc của các giao diện giữa các miền (ví dụ: hệ thống dây điện). Sử dụng ICD để thiết lập một luồng kỹ thuật số, quản lý theo luồng thay đổi và giảm thiểu khả năng xảy ra lỗi ở cấp hệ thống.

b. Thiết kế hệ nhiều bo mạch: (tự động / theo kịch bản)

Tính năng tự động hóa của System Designer có thể được sử dụng để thêm các đối tượng mới, đọc các thuộc tính và viết báo cáo. Kiểm tra quy tắc tùy chỉnh có thể được sử dụng để giảm thiểu việc kiểm tra thủ công. Xpedition hỗ trợ tự động hóa thiết kế / thiết kế theo kịch bản trong toàn bộ chu trình thiết kế.