QUẢN LÝ CÁC HẠN CHẾ

QUẢN LÝ CÁC HẠN CHẾ

Quản lý các hạn chế tích hợp sẵn giúp hỗ trợ tốc độ thiết kế

PADS® Professional giúp người thiết kế làm việc được với các thiết kế PCB ngày càng mật độ dày đặc, phức tạp bị ràng buộc chặt chẽ với các quy tắc thiết kế. Tài liệu hướng dẫn, phiên dịch và giải thích các quy tắc này thường gây ra chu kỳ phát triển sản phẩm dài hơn và tăng chi phí. PADS Professional sử dụng phương pháp thiết kế dựa trên ràng buộc được tích hợp hoàn toàn dựa trên công nghệ lõi Xpedition®, giúp giảm chi phí thiết kế và tiếp thị thời gian bằng cách tự động hóa giao tiếp quy tắc thiết kế và giảm thiểu việc chế tạo mẫu thử.

Nhận xác thực trực tiếp trên thiết kế mạch của bạn theo ý định thiết kế thông qua hỉnh sửa các hạn chế chung, đồng thời kiểm tra chéo bằng cách sử dụng các luật hạn chế mở rộng các quy tắc phức tạp cho nhiều đường mạch. Các hạn chế có thể được xác minh trực tiếp trong môi trường chỉnh sửa hạn chế dạng bảng tính, hỗ trợ thăm dò chéo hai chiều, làm nổi bật và lựa chọn giữa thiết kế sơ đồ nguyên lý và các công cụ thiết kế vật lý trong chu trình thiết kế.

- Nhập các hạn chế một lần và truyền trong suốt chu trình thiết kế.
- Kiểm soát chính xác các lớp, nhóm đường mạch, nhóm, cặp chân pin và nhiều thành phần khác bằng cách sử dụng các quy tắc phân cấp.
- Đảm bảo các đường mạch đáp ứng yêu cầu về hoạt động ở tốc độ cao.
- Các hạn chế Nest giúp kiểm soát đường mạch hiệu quả hơn trong chu trình thiết kế.
- Xác định quy tắc tốc độ cao cho độ dài phù hợp, cặp vi sai, độ dài tối đa/tối thiểu và các quy tắc khác.

Duy trì mục tiêu thiết kế trong suốt quá trình

Duy trì mục tiêu thiết kế trong suốt chu trình

PADS Professional giúp bạn nắm bắt chính xác, hiệu quả và tuân thủ mục đích thiết kế, sử dụng phương pháp thăm dò chéo hai chiều, làm nổi bật và lựa chọn giữa môi trường, thiết kế nguyên lý và thiết kế layout.

Xác định và xác minh các hạn chế về điện và vật lý trong một môi trường thống nhất

Xác định và xác minh các hạn chế về điện và vật lý trong một môi trường thống nhất

Loại bỏ sự cần thiết của việc dùng cơ sở dữ liệu riêng biệt.

Nhập các hạn chế một cách đơn giản giúp tăng tốc quá trình thiết kế

Nhập các hạn chế một cách đơn giản giúp tăng tốc quá trình thiết kế

Hỗ trợ tái sử dụng các hạn chế trong một thiết kế và giữa các thiết kế khác nhau, cũng như nhập các hạn chế đồng thời.

Nhập các hạn chế mô tả bằng mô tả

Nhập các hạn chế mô tả bằng mô tả

Dễ dàng cập nhật các hạn chế từ bên trong trình thiết kế sơ đồ nguyên lý và PCB.