QUẢN LÝ DỮ LIỆU

QUẢN LÝ DỮ LIỆU

Xây dựng và quản lý các linh kiện và tự động hóa quản lý lưu trữ

Quản lý thư viện tích hợp có sẵn trong suốt quá trình thiết kế để tạo và quản lý linh kiện cũng như tạo và quản lý tài liệu lưu trữ.
+ Tạo và chỉnh sửa thư viện:
Thư viện trung tâm quản lý tất cả các khía cạnh từ linh kiện logic đến vật lý cần thiết trong các hệ thống PCB phức tạp. Thư viện trung tâm tập hợp các biểu tượng (chế độ xem logic), ô (hình học vật lý), mẫu pad chân linh kiện và mẫu chân pin từ logic đến vật lý (dữ liệu linh kiện), cung cấp trung tâm quản lý để theo dõi các linh kiện.

+ Quản lý và tạo dự án thiết kế:
Quản lý dự án thiết kế trên PADS® là một phương pháp tích hợp và hiệu quả để tự động tạo và sao lưu các bản thiết kế trong quá trình thiết kế. Sử dụng cơ chế lưu trữ dựa trên vault, Archive Navigator giúp người dùng xem và quản lý nội dung của vault và chứa các thư mục, dự án và nhiều tài liệu lưu trữ.

Cung cấp sơ đồ cây điều hướng có thể xem được để xem xét các mối quan hệ giữa các thành phần của thiết kế

Cung cấp sơ đồ cây điều hướng có thể xem được để xem xét các mối quan hệ giữa các thành phần của thiết kế

Chỉ dùng một công cụ nhập duy nhất để tạo tất cả các chi tiết liên kế từ logic đến vật lý của dữ liệu các thành phần mạch pcb.

Tích hợp biểu tượng, cell, padstack và công cụ biên tập linh kiện

Tích hợp biểu tượng, cell, padstack và công cụ biên tập linh kiện

Cung cấp kiểm tra và xác minh tính nhất quán trong thiết kế.

Sử dụng Archive Navigator để xem và quản lý nội dung của vault

Sử dụng Archive Navigator để xem và quản lý nội dung của vault

Mở các khung nhìn đồ họa của sơ đồ nguyên lý và sơ đồ mạch in, tạo báo cáo, chạy các so sánh thiết kế và gọi các công cụ về quyền tác giả thiết kế.

Khả năng đánh dấu và redline toàn diện để xem xét thiết kế

Khả năng đánh dấu và redline toàn diện để xem xét thiết kế

Sử dụng lớp lót màu đỏ thông minh để thêm thông tin và nhận xét với thăm dò chéo giữa chế độ xem đồ họa và tất cả các báo cáo và đánh dấu.