Thiết kế PCB trong Solid Edge

Solid Edge là danh mục đầu tư giá cả phải chăng, dễ triển khai, bảo trì và sử dụng các công cụ phần mềm giúp thúc đẩy tất cả các khía cạnh của quy trình phát triển sản phẩm – thiết kế cơ khí và điện, mô phỏng, sản xuất, tài liệu kỹ thuật, quản lý dữ liệu và cộng tác dựa trên đám mây. Được phát triển trên các công nghệ hàng đầu của ngành công nghiệp Siemens, Solid Edge cung cấp cách tiếp cận toàn diện và sáng tạo nhất để phát triển sản phẩm cho thị trường chính.

Video Hợp tác và Thiết kế PCB của Solid Edge này cho thấy các công cụ bắt giữ sơ đồ và bố trí PCB giúp đơn giản hóa công việc phức tạp của thiết kế bảng mạch in. Bao gồm định tuyến phác thảo, lập kế hoạch và sắp xếp 2D / 3D phân cấp và cộng tác ECAD / MCAD.

*** Để biết thêm chi tiết, vui lòng liên hệ tới Vijases:

Tel: (+84) 24 66549464
Hotline: (+84) 942798468
Email: Sales@vijases.com (bộ phận kinh doanh); support@vijases.com (bộ phận kỹ thuật)
Website: www.vijases.com