TÍN HIỆU TƯƠNG TỰ / TÍN HIỆU HỖN HỢP

TÍN HIỆU TƯƠNG TỰ / TÍN HIỆU HỖN HỢP

a. Mô phỏng trên mây của PADS AMS:
– Tạo mẫu ảo miễn phí, dựa trên đám mây
Có bản quyền PADS bao gồm quyền truy cập miễn phí vào công cụ mô phỏng trên mây của PADS AMS, dựa trên nền SystemVision® Cloud.
– Người dùng có thể khám phá các mạch thiết kế và chạy các mô phỏng và phân tích tiêu chuẩn của các mạch tín hiệu tương tự, hoặc tín hiệu hỗn hợp trong môi trường đám mây.
– Khách hàng của PADS cũng có thể nhập các mạch trực tiếp từ sơ đồ nguyên lý và lưu các thiết kế của riêng mình không giới hạn.

b. Giải quyết các thách thức tín hiệu tương tự / hỗn hợp:

– Từ việc phân tích đến hiện thực hóa, bạn có thể thiết kế, mô phỏng và phân tích các mạch công nghệ hỗn hợp với công cụ điện toán đám mây PADS® Analog/Mixed-Signal (AMS) hoặc phiên bản cài trên máy tính đơn.
– Xác minh hành vi, thăm dò kịch bản và tối ưu hóa linh kiện là các yếu tố rất quan trọng để đảm bảo mục đích thiết kế, hiệu suất và độ tin cậy cho các mạch tín hiệu tương tự / hỗn hợp.

* Tham khảo nhiều hơn tại: http://armvn.net/category/san-pham/mentor-graphics