TỪ Ý TƯỞNG ĐẾN HIỆN THỰC BỞI PADS – version VX.2.6

TỪ Ý TƯỞNG ĐẾN HIỆN THỰC BỞI PADS – version VX.2.6

Thiết kế sơ đồ mạch schematic

Thiết kế sơ đồ mạch schematic

Công cụ thiết kế sơ đồ mạch điện tử hàng đầu, mạnh mẽ và hỗ trợ toàn diện cho bất kỳ sự sáng tạo nào của bạn.

Mô phỏng mạch tín hiệu tương tự / mạch tín hiệu hỗn hợp

Thiết kế, mô phỏng và phân tích các mạch công nghệ hỗn hợp với công cụ PADS AMS Design Suite trên máy tính và các giải pháp dựa trên nền tảng đám mây.

Mô phỏng mạch tín hiệu tương tự - mạch tín hiệu hỗn hợp
Mô phỏng và phân tích

Mô phỏng và phân tích

Phân tích, giải quyết và xác minh các yêu cầu thiết kế quan trọng trong quá trình tạo sản phẩm.

Quản lý các luật ràng buộc

PADS® có một hệ thống quản lý ràng buộc mạnh mẽ và dễ sử dụng, cung cấp một môi trường định nghĩa ràng buộc tích hợp, phổ biến để tạo, xem xét và xác minh các ràng buộc thiết kế PCB.

Quản lý các luật ràng buộc PADS® có một hệ thống quản lý ràng buộc mạnh mẽ và dễ sử dụng, cung cấp một môi trường định nghĩa ràng buộc tích hợp, phổ biến để tạo, xem xét và xác minh các ràng buộc thiết kế PCB.
quản lý dữ liệu

Quản lý dữ liệu

Xây dựng và quản lý các linh kiện và tự động hóa quản lý lưu trữ dữ liệu. Quản lý thư viện tích hợp có sẵn trong suốt quá trình tạo sản phẩm để xây dựng và quản lý các thành phần cũng như tạo và quản lý tài liệu lưu trữ.

Vẽ đường mạch Layout

PADS® mang lại giá trị lớn với hệ thống phân cấp quy tắc mạnh mẽ, định tuyến tương tác mạnh mẽ và các tính năng nâng cao như tái sử dụng thiết kế vật lý (PDR), RF, DFF tích hợp và định tuyến tự động.

Vẽ đường mạch Layout
Thiết kế cơ khí phối hợp điện tử (MCAD-ECAD) Thiết kế mô hình thiết bị (3D) được phối hợp đồng thời với quá trình thiết kế mạch điện tử

Thiết kế cơ khí phối hợp điện tử (MCAD-ECAD)

Thiết kế mô hình thiết bị (3D) được phối hợp đồng thời với quá trình thiết kế mạch điện tử

Phối hợp các công cụ và thiết kế nhóm trong PADS

Phối hợp với các thành viên trong nhóm thiết kế và tận dụng một hệ sinh thái của các thiết kế và thư viện mẫu.

Phối hợp các công cụ và thiết kế nhóm trong PADS Phối hợp với các thành viên trong nhóm thiết kế và tận dụng một hệ sinh thái của các thiết kế và thư viện mẫu.
Thiết kế cho sản xuất

Thiết kế cho sản xuất

Phân tích, kiểm tra, xác định và sửa chữa các vấn đề thiết kế, chế tạo và lắp ráp trước khi sản xuất.